AQUA BAC TRỊ CÁC VẤN ĐỀ CHO CÁ RỒNG 100ML

280,000

Aqua Bac dùng chữa các bệnh phổ biến trên cá Rồng – Hổ – Sam, thuốc chỉ hiệu quả khi sử dụng đúng chỉ định.

  • Sử dụng đủ liều
  • Sử dụng đủ ngày (7 đến 14 ngày)
  • Chạy lọc suốt thời gian điều trị.
  • Không dùng kèm với các loại thuốc khác.