Bơm chìm bể kính bể thủy sinh thác nước Jeneca PF 628 – 1550 – 2000 – 3200 – 3300 – 3500 – 5200 – 7200

    100,000650,000

    Mã: N/A Danh mục: