Cloramin T

40,000

Thuốc sát trùng diệt khuẩn

Đặc trị nấm mang ở cá

Danh mục:
Liên hệ