Khử độc nước Seachem Prime

150,000

  • Seachem Prime giúp loại bỏ Clo , Cloramin , Amoniac , Nitrit , Nitrat và các độc tố kim loại nặng .
  • Seachem Prime còn giúp bảo vệ màng nhầy của cá , nâng cao sức đề kháng .
  • Seachem Prime không ảnh hưởng đến độ pH , dùng được cho hồ cá nước mặn và nước ngọt .
  • Seachem Prime được dùng khi setup hồ mới , châm nước , thay nước hoặc sau khi sử dụng thuốc .

Liên hệ