SULTRIM- Đặc trị bệnh xuất huyết, đốm đỏ, chướng bụng ở cá

20,000

Đặc trị bệnh xuất huyết, đốm đỏ, chướng bụng ở cá

Danh mục: