TETRACYLIN- đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn lở loét

Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn lở loét,nhiễm khuẩn được hô hấp, sinh dục, tiết niệu, tụ huyết trùng

Danh mục:
Liên hệ