Nhiệt kế thủy ngân

10,000

  • Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ
  • Gía: 10k
  • Dùng để đo nhiệt độ môi truongf xung quanh và môi trường nước
  • Gía thành rẻ, được nhiều người sử dụng.