Sứ thanh hoa mai (KT: 15,6×3,6×3,6)

6,000

  • Sứ thanh loại 1.
  • Gía: 7k/1thanh. mua trên 50 thanh giá 6k.
  • Gía cả thùng: liên hệ
  • Dễ sử dụng
  • Độ bền cao.

còn 1000 hàng (có thể đặt hàng trước)