Đèn Cá Rồng XML 85% 100 – 120 – 150 – 180m Đỏ, Vàng, Trắng 4 Hàng Bóng

620,000950,000