Nấm Hút Đáy Hồ Koi Bằng Đá – Đường Kính 30Cm

450,000