Thức ăn SHANGHAI 500g Hạt bé S

25,000

  • Thức ăn SHNAGHAI 500g hạt S
  • GIÁ: 25K 1 gói
  • Phù hợp cá cỏ, cá vàng, cá koi