Vi sinh làm trong nước cao cấp

25,000

  • Phân hủy chất thải, thức ăn thừa
  • Tạo môi trường sống tốt cho cá
Danh mục: ,
Liên hệ