Thuốc TETRA NHẬT

40,000

💦 Tetra Nhật – Bột Vàng Nhật – Phòng Và Diệt Nấm Cho Cá Cảnh (5g) 💦

Danh mục: